Priser

Det koster 9200,- kr. som betales månedvis forud. Heraf betaler kommunen 6345,- kr. 

Dvs. egenbetaling 2855,- kr. pr.måned.