Priser

Det koster 9000,- kr. som betales månedvis forud. Heraf betaler kommunen 6265,- kr. 

Dvs. egenbetaling 2735,- kr. pr.måned.